Warsztaty chorału starorzymskiego z Marcelem Pérèsem

[english version below]
[version française en bas]

Warsztaty chorału starorzymskiego w Lubomierzu (dolnośląskie)
Prowadzący: Marcel Pérès

Chorał starorzymski
Aż do XIII wieku ten repertuar towarzyszył liturgiom pontyfikalnym odprawianym w bazylikach papieskich Rzymu. W XIV wieku, po przeniesieniu siedziby papieża do Awinionu, popadł on w zapomnienie. Odkryty na nowo na początku XX wieku, wciąż nie odzyskał należnego mu miejsca w świadomości ludzi Zachodu, ani też innych cywilizacji wywodzących się z tych samych, semickich i greckich, źródeł.
Chorał starorzymski umożliwia nam dostrzeżenie związku pomiędzy śpiewem Świątyni Jerozolimskiej i dziedzictwem muzyki greckiej. Pozwala także docenić skarby kantylacji koranicznej.
Poza bardzo ograniczonymi kręgami muzykologicznymi, repertuar ten pozostaje wciąż nieznany muzykom, klerowi i publiczności. Ukazuje on nam jednak najstarszą wersję muzyki grecko-łacińskiej późnego antyku i stanowi brakujące ogniwo między śpiewem bizantyjskim, koptyjskim, syryjskim, muzyką arabską i muzyką zachodnią.

orientacyjny program:
Śpiewać będziemy w refektarzu dawnego klasztoru sióstr benedyktynek w Lubomierzu (pl.
Kościelny 5).
początek warsztatów: czwartek 22 XI 16-18:30
piątek-sobota: 10-13, 15:30-18:30
niedziela: 10-12, Msza św. O 15:30

koszt: 300 zł
Prosimy o kontakt, jeśli dla kogoś cena stanowi problem — ważne jest dla nas, aby każdy, komu na tym zależy, mógł wziąć udział.
Jeśli zaś ktoś jest gotów nas wesprzeć dodatkową kwotą, będziemy bardzo wdzięczni, pomoże nam to utrzymać warsztaty i organizować kolejne wydarzenia.

nocleg:
– możliwy jest darmowy nocleg w schronisku pielgrzymim przy plebanii (materace, łazienka i mała kuchnia)
– jest też możliwość wynajęcia pokoju w samym Lubomierzu, nad pizzerią Norra, ok. 5 min. pieszo od klasztoru. Informacje i rezerwacja: 75 781 22 22

Ze zgłoszeniami oraz wszelkimi pytaniami proszę pisać na adres:
julia.piwakowska@gmail.com
lub dzwonić pod numer:
783 783 611

[english version]
[la version française suit]

Up to the thirteenth century this repertory accompanied the papal liturgy. It disappeared with the installation of the papacy in Avignon, and sank into oblivion. Rediscovered in the early twentieth century, it aroused little enthusiasm among musicians, and only began to be studied properly, first from the liturgical, then from the musicological perspective, in the second half of the century. At this time, to distinguish it from Gregorian chant, it was named 'Old Roman chant’. Old Roman chant occupies a central position. It provides the key to the musical filiation between Jerusalem and the Greek heritage, while also enabling us to understand the treasures of Koranic cantillation.

approximate schedule and programme:
Christ the King Mass
Place: former benedictine monastery (pl. Kościelny 5, 59-623 Lubomierz)
Start of the session: Thursday 22.10 4 pm – 6.30 pm
Friday – Saturday : 10 am – 1 pm, 3.30 pm – 6.30 pm
Sunday: 10 am – 12 am, the mass at 15.30 pm

cost of the course: 300 zł or 70 euro

Accomodation: There is a possibility of sleeping for free in the local albergue next to the monastery (mattresses on the floor, small kitchen and the bathroom)
You can also rent a room (ca. 5 minutes walking from the monastery) or stay in one of sourrounding guest farms.

Information and registration:
julia.piwakowska@gmail.com
783 783 611

[version française]
Jusqu’au XIII e siècle ce répertoire accompagnait à Rome les liturgies pontificales. Après l’installation de la papauté en Avignon au XIV e siècle, il tomba dans l’oubli. Redécouvert au début du XX e siècle, il n’a toujours pas trouvé la place essentielle qui devrait être la sienne dans l’imaginaire de l’homme occidental et dans celui de toutes les civilisations qui découlent des mêmes origines sémitiques et grecques.
Le chant vieux-romain nous révèle la clé de la filiation entre le chant du Temple de Jérusalem et l’héritage de la musique grecque. Il nous permet aussi de comprendre les trésors de la cantillation coranique.
En dehors de certains cercles musicologiques extrêmement restreints, ce répertoire est aujourd’hui inconnu des musiciens, des ecclésiastiques et du public. Pourtant il nous livre la plus ancienne version de la musique gréco-latine de l’antiquité tardive et représente le chaînon manquant entre le chant byzantin, le chant copte, le chant syriaque, la musique arabe et la musique occidentale.
Marcel Pérès

Programme et horaires :

La messe du Christ Roi
Lieu : ancien monastère bénédictin (pl. Kościelny 5)
Début des cours : Jeudi 22 16h- 18h30
Vendredi – Samedi : 10h-13h 15h30- 18h30
Dimanche : 10h-12h messe chantée à 15h30

frais pédagogiques : 300 PLN (70 EUR)

lieu: Lubomierz (59-623), Pologne

logement :
• Il y a la possibilité de se loger gratuitement dans l’arbergue, qui ce trouve dans la cure tout près du monastère (il y a des matelas, une salle de bains et une cuisine en gestion libre) ;
• il est aussi possible de louer une chambre dans la proximité du monastère (ca. 5 mn à pieds).

organisateur : association Dusza
L’adhésion à l’association est libre et très bienvenue.

renseignements et inscriptions : Julia Piwakowska
julia.piwakowska@gmail.com
+48 783 783 611