Polecamy uwadze I Izerskie Forum Suwerenności Żywieniowej organizowane przez Paczkę Izerską, Fundację Harmonia Kultury i Nyeleni Polska. Poniżej informacja przeklejona z wydarzenia na Facebooku ( https://www.facebook.com/events/588735651539960/ ):

W dniach 2 i 3 marca 2019 w „Dolinie Harmonii” (dawna Farma69) w Kopańcu w Górach Izerskich odbędzie się lokalne forum suwerenności żywnościowej. Podczas dwudniowego wydarzenia spotkają się osoby z okolicy Gór Izerskich żywo zaangażowane w działania na rzecz suwerenności żywnościowej: rolnicy i rolniczki, miejscowi działacze, aktywiści, lokalni politycy, przedstawiciele instytucji kulturalnych, konsumenci. W programie przewidziana jest wymiana doświadczeń w prowadzeniu lokalnej działalności rolniczej, w tym sprzedaży bezpośredniej, wymiana nasion, prezentacje na temat suwerenności żywnościowej i agroekologii i oczywiście wiele nieformalnych rozmów i czas na celebrację. Wydarzenie organizują lokalne środowiska skupione wokół Paczki Izerskiej, Fundacji Harmonia Kultury, Targu w Siedlęcinie i wiele innych. Serdecznie zachęcamy do aktywnego udziału!

Głównym celem naszego wydarzenia jest stworzenie lokalnej platformy współpracy na rzecz suwerenności żywnościowej
Natomiast założenia szczegółowe wydarzenia to :
-zmapowanie i zaprezentowanie lokalnych gospodarstw produkujących ekologiczną żywność na sprzedaż
-poznanie się, integracja, sieciowanie, nawiązanie współpracy na rzecz realizacji zasad suwerenności żywnościowej,
-stworzenie bezpośrednich łańcuchów sprzedaży i wzmocnienie relacji na linii rolnik-konsument
-omówienie sprawdzonych modeli alternatywnych sposobów dystrybucji żywności, wymiana wiedzy i doświadczenia,
-wspólna dyskusja nad lokalnymi problemami związanymi z wytwarzaniem i dostępem do życiodajnej żywności,
-wymiana nasion plus stworzenie konceptu Lokalnego Kręgu Nasiennego (Lokalnego Banku Nasion),
-włączenie lokalnego ruchu w globalny ruch suwerenności żywnościowej.

Działamy pod patronatem Nyeleni Polska.

Sobota, 2 marca
09.00-09.50 Jadło z natury: alternatywy żywieniowe wokół nas – otwarty spacer ze szkoleniem (spacer odbywa się wokół gospodarstwa – można włączyć się w każdej chwili)
Krzysztof Kalemba
09.00-10.00 Przyjazd, rejestracja uczestników
10.00-10.30 Suwerenność żywnościowa lokalnie i globalnie –
Marta Łukowska (Nyeleni Polska)
10.35-10.55 Agroekologia jako suwerenność żywnościowa w praktyce – Agnieszka Makowska (KŻZ, EUL, Nyeleni)
11.00-11.15 Jak się (nie) edukuje rolników ekologicznych w Polsce-
Agnieszka Makowska
11.20-11.30 O Koalicji Żywa Ziemia słów kilka -Agnieszka Makowska
11.30-12.00 Przerwa
12.00-12.20 Sprzedaż bezpośrednia-praktyka lokalnych rynków.
Wojciech Mejor (Kooperatywa “Dobrze”, Nyeleni Polska)
12.25-12.35 Prezentacja projektu oraz Przewodnika po sprzedaży bezpośredniej – Kooperatywa “Dobrze”
12.40-13.00 RWS-y w Europie i Polsce- stan na dziś i plany, potrzeby na przyszłość – Monika Onyszkiewicz (Fundacja EkoRozwoju)
13.05-13.20 Kultura Pola, czyli koncepcja współpracy w oparciu o model RWS i pieniądz równoległy – Mateusz Wolniak
13.20-14.20 Przerwa obiadowa
14.20-14.40 Prezentacja lokalnej inicjatywy – Leśna Szkółka i projekt 'Korzenie’ w Kopańcu Maciej Muskat
14.40-15.00 Sytuacja lokalna (Targ Rolny w Siedlęcinie, Paczka Izerska, Kooperatywa Spożywcza JG) -Renata Korn, Paweł Sieczko
15.00-16.00 Krąg zapoznawczy
16.00-16.30 Przerwa
16.30-17.30 Prezentacje lokalnych gospodarstw
17.35-17.55 Inspiracje z Czech. Zrównoważony rozwój edukacji na rzecz solidarnego systemu żywnościowego – Erasmus +, Ogrody społecznościowe , sieciowanie RWS-ów – Jana Koźnarova –
koordynator RWS-ów w Czechach , menadżer projektu Solid Base
18.00-18.20 Przerwa
18.20-19.00 Podsumowanie pierwszego dnia forum – dyskusja
19.00-19.30 Wspólny śpiew z Lokalną Grupą Wokalną
19.30-20.30 Kolacja

Niedziela , 3 marca
8.00-9.00 Poranne morsowanie dla ochotników 🙂 Wodospad Kropelka – Marcin Weigel
8.00 – 9.30 Śniadanie
9.30-10.05 Nasiona i bioróżnorodność: działania lokalne i globalne /sytuacja prawna a praktyczna /Sonia Priwiezencew (Fundacja Agrinatura)
10.10-10.25 Dawne odmiany roślin i ich reintrodukcja (nagranie video) – Denise Fu Dostatny (IHAR-Radzików)
10.30-11.00 Dawne odmiany i sady tradycyjne –doświadczenie i bieżące projekty Społecznego Instytutu Ekologicznego i Fundacji AgriNatura – Tomasz Włoszczowski (Społeczny Instytut Ekologiczny)
11.05- 11.20 Samowystarczalne siedlisko – dwa słowa o permakulturze – Marta Łukowska
11.25-11.40 Grzyby – potrawa czy lek ? – Jolanta Radomska, grzyboznawca
11.45-11.50 Jelenia Góra – Miasto Sprawiedliwego Handlu
Elżbieta Wardzała
11.50-12.15 Przerwa
12.15-12.30 Miejskie ogrodnictwo a suwerenność żywnościowa.
Monika Onyszkiewicz (Fundacja EkoRozwoju)
12.35-12.55 Czy potrzebna nam Suwerenność Żywnościowa? – czyli o zjawiskach, trendach, jakości i bezpieczeństwie produktów na rynku spożywczym – Marzena i Marcin Galiccy, FoodRentgen
12.55-14.00 Podsumowanie całego forum, pytania do prowadzących
14.00-15.00 Obiad
15.00-16.00 Mini warsztat – elementarz zbieracza nasion , trening w pozyskiwaniu nasion – Nicolaas Stouten (rolnik z Przecznicy)

Uwaga !
Wydarzenie nie jest finansowane z żadnego projektu.
Posiłki w trakcie forum są odpłatne.
Nieodpłatny będzie drobny poczęstunek, woda, kawa oraz herbata.

Swój udział w wydarzeniu potwierdź w formularzu zgłoszeniowym.
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScRpS8jhtk3NJUCAUdA45KeeDd0LQG0oP0qtDBzRh0Q8ThFsg/viewform